Nieuws van België

Bisschop  Álvaro del Portillo

Bisschop Álvaro del Portillo

Mgr. Álvaro del Portillo wordt geboren op 11 maart 1914 in Madrid. Opvolger van Jozefmaria Escrivá en prelaat van het Opus Dei tot zijn overlijden in 1994, wordt hij op 27 september in Madrid zaligverklaard door kardinaal Amato

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (juli 2014)

Brief van de prelaat (juli 2014)

De prelaat stelt voor naast intensiever gebed ook werken van barmhartigheid te doen om ons voor te bereiden op de zaligverklaring van Álvaro del Portillo.

Dagelijkse tekst

Zorg dat je leven niet onvruchtbaar blijft

De heilige Jozefmaria verkondigde dat de heiligheid binnen het bereik van iedere christen ligt. Hier volgen enkele van zijn teksten over deze goddelijke oproep, waaraan hijzelf heeft beantwoord.

Zorg dat je leven niet onvruchtbaar blijft. - Wees nuttig. - Laat iets blijvends na. - Laat het licht van je geloof en je liefde stralen.

Wis door je leven als apostel het vuile, kleverige spoor uit, dat de verdorven zaaiers van de haat achterlieten. - Steek alle wegen van de aarde in brand met het vuur van Christus, dat je in je hart draagt.

De...